BHV

October 23, 2017

Een ontruiming komt nooit gelegen

Een ontruiming is geen grapje Veiligheid is in een openbare ruimte van het allergrootste belang. Vandaag de dag komt het steeds vaker voor dat er zich een noodsituatie voordoet waarin snel gehandeld moet kunnen worde...