VCA VOL voor leidinggevenden

Het VCA VOL is een VCA certificaat voor leidinggevenden, u krijgt hierbij dus andere informatie dan bij een gewone VCA cursus. Wat mag een bedrijf nu van u verwachten als u een VCA behaalt en wat houdt het nu precies in? Dit kunnen vragen zijn waar u mee zit. We hebben het voor u uitgezocht.

Waar staat VCA VOL voor?

Een VCA VOL is een afkorting van de zin: VGM checklist aannemers Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. VGM staat hierbij voor Veiligheid Gezondheid en Milieu. Een VCA VOL is dus bedoeld voor operationeel leidinggevenden in een bedrijf en het geeft aan dat u instaat bent om de veiligheidseisen op uw werkplaats te overzien en te waarborgen zodat er een veilige werksituatie ontstaat en behouden wordt binnen het bedrijf.

Het verschil tussen een VOL en een basis certificaat

Een VCA VOL is gericht op operationeel leidinggevenden en een basis certificaat is gericht op een reguliere medewerker die geen verantwoordelijkheid heeft over andere collega’s in het bedrijf.

De geldigheid en eigenaar van het certificaat

Een VCA VOL certificaat is net als het VCA basis certificaat 10 jaar geldig. Na deze 10 jaar dient u opnieuw de cursus te doen en het examen af te leggen. Dit wordt gedaan zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen rondom de veiligheid in het bedrijf. Wanneer u de cursus heeft gedaan, bent u de eigenaar van het certificaat, ongeacht wie er voor het certificaat betaald heeft. Het diploma staat namelijk op naam.

Wat kan het bedrijf van u verwachten?

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA certificaat mag erop vertrouwen dat het werk veilig wordt uitgevoerd en dat de veiligheid, gezondheid en het milieu niet in gevaar komen door het werk wat er uitgevoerd wordt. Hier kan vanuit gegaan worden omdat er onafhankelijk en objectief onderzoek is gedaan door het behalen van een VCA VOL certificaat.

Tags :
Categories : Opleiding